Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыштар

Кампустар жана түзүмдүк бѳлүмдѳр

Медицинский центр МВШМ "VEDANTA Иссык-Куль" г.Чолпон-Ата

Учебно-клинический комплекс кафедры терапии "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры педиатрии "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры СКД "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры патологии "VEDANTA"

ЭАЖММнын Клиникалык симуляциялык борбору

Иссык-Кульский кампус МВШМ

Медицинская клиника МВШМ "VEDANTA"

Учебный и морфологический центр МВШМ

ЭАЖММдын башкы корпусу