Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыштар

Университеттер

load image

Сифа университети жана университеттин Сифа ооруканалары

Кененирээк
load image

Караганда Мамлекеттик медициналык университет

Кененирээк
load image

Рифа Эл аралык университети

Кененирээк
load image

Медициналык илимдер университети

Кененирээк
load image

Shifa Tameer-E-Millat

Кененирээк
load image

Рупрехт-Карлс университети

Кененирээк
load image

Дакка шаарындагы Медициналык колледж

Кененирээк
load image

Ад-Дина медициналык айымдар колледжи

Кененирээк
load image

Башундхара Ад-Дин медициналык колледж

Кененирээк
load image

Ад-Дина Сакина атындагы Медициналык колледж

Кененирээк
load image

Ад-Дин Акидж медициналык колледжи

Кененирээк
load image

Бангладеш Медициналык илимдер университети

Кененирээк
load image

Диабетте, эндокриндик жана зат алмашуу бузулганда дарылоочу Бангладеш Илимий- изилдѳѳ институту

Кененирээк
load image

Абу Али ибн Сина атындагы Бухара мамлекеттик медициналык институт

Кененирээк
load image

Марат Оспанов атындагы Батыш-Казакстан Мамлекеттик медициналык университети

Кененирээк
load image

Хатлон Мамлекеттик медициналык университет

Кененирээк
load image

Новосибирск Мамлекеттик медициналык университети

Кененирээк
load image

Ташкент Мамлекеттик стоматологиялык институт

Кененирээк
load image

Belt & Road (BRIMEA) Эл аралык медициналык билим берүү альянсы

Кененирээк
load image

Семнан шаарындагы Медициналык илимдер университети

Кененирээк
load image

Фатима Джинна атындагы айымдар университети

Кененирээк
load image

Профессор В.Ф.Войно-Ясенецкий атындагы Мамлекеттик медициналык университет

Кененирээк
load image

Европа билим берүү форуму соода аталыштагы ВС Билим берүү форуму

Кененирээк
load image

«PHHS» Казакстан Медициналык университети

Кененирээк
load image

Билим Ордо мектеп комплекси

Кененирээк
load image

National Medical University Joint-Stock Company and the International University of Kyrgyzstan

Кененирээк
load image

Шарда университети

Кененирээк
load image

И.К. Ахунбаев атындагы Медициналык колледжи

Кененирээк
load image

Улуттук медициналык университет

Кененирээк
load image

Erasmus + programme

Кененирээк
load image

Константин Философ университети

Кененирээк
load image

Россиянын дипломдон кийинки билим берүү академиясы

Кененирээк
load image

Ош Мамлекеттик университети

Кененирээк
load image

Indian Institute of Public Health Gandhinagar (IIPHG)

Кененирээк
load image

Bridgetown International University, School of Medicine (BIU)

Кененирээк
load image

Caspian University, Kazakhstan

Кененирээк
load image

Academician N. F. Izmerov Federal State Institution "Research Institute of Occupational Medicine"

Кененирээк